Karnatik for Kids

For kids to enjoy and appreciate Karnatic music : a South-Indian Art Music Form

vanditha hariharasutha

“vanditha hariharasutha”

Ayyapan Krithi(Makara Sankranthi Special)

RAgam : Bilahari
TAlam : RUpakam

Lyrics:

P:

vanditha hariharisutha sarvesham Ashrayae (jagadEsham Ashrayae)

AP:

shatha-pankti-purAdIsham sAntham anAdhyantham

MK:

sarva bhUtha dayAparam srI dharma sAsthAram

Ch:

kAmitha phala dAyakam Ashritha jana rakshakam
sundara mOhanAkAram adbhutha avathAram
saevitha bhuvanAdhAram bahukrutha sAhasa vIram

MK:

pUrna pushkalA nAtham pUrna Ananda pradham

swaram:

gpd-snd-sndp-dp| mgrs-rgP,- dpm||
grG,-gD-dR- | srsnd- Snd-pdp||
, mgrg-Dmgrg-r | snD-Srgpdr ||

bhAgyAdha Lakshmi bArammA

“bhAgyAdha Lakshmi bArammA”

Diwali Special Song

Lyrics

Composer: PurandaradAsar
RAgam : madhyamAvati

pallavi:

bhAgyada LakshmI bArammA nammammA nI sau
bhAgyada LakshmI bArammA
hejjaya mele hejjeyanikkuta gejje kAlgaLa dhvaniya madutha
sajjana sAdhu pUjeya vELege majjigeyoLagina beNNeyante
(bhAgyada)

charanam 1:

kanaka vrushtiya kareyuta bAre mana kAmanaya siddhiya tOrE
dinakara kOTi tEjadi hoLeva janakarAyana kumAri bega
(bhAgyada)

charanam 2:

attittagalade bhaktara maneyali nitya mahOtsava nitya sumangaLa
satyava tOruva sAdhu sajjanara cittadi hoLevA puttaLi bombe
(bhAgyada)

charanam 3:

sankhye illAda bhAgyava koTTu kankaNa kaiya tiruvuta bAre
kunkumAnkite pankaja lOcane venkaTaramaNana binkada rANI
(bhAgyada)

charanam 4:

sakkare tuppada kAluve harisi shukravAradha pUjaya vELage
akkareyuLLa aLagiri rangana cokka purandara viThalana rANI
(bhAgyada)

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

MahishAsura mardhinI

“MahishAsura mardhinI”

Navaratri Special Song

Lyrics

RAgam : mOhanam

TAlam : Ekam

pallavi:

mahishAsura mardhinI bhuvana mana mOhini
tribhuvana paripAlinI trishUla dhArinI

charanam 1:

chanku chakra gadhA padma sakalAyudha dhArinI
Sarva shakti bhakti mukti bala pradAyini
jaya jaya jaya jaganmAthe tripUra sundarI
kAnchi madurA kAshi visvEswari

charanam 2:

sathya dharma karma shEela jagadhA dAyinI
mruthyunjaya manO vallabhae bhavAnI
madhura madhura nAma rUpa OmkAra rUpinI
mahA thAyae mahA mAyae jaganmOhinI

charanam 3:

shArada dAsi hrudaya ratna pItha nivAsinI
shoka mOha janana marana bhaya nivAriNI
nishkaLanka nitya trupta nitya kalyANI
GnAna jyOti divya jyOti paramjyOti rUpiNI

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

kuRai ondRum illai

“kuRai ondRum illai”

MS Amma Centenary Special Song

Lyrics

Composer: C. RAjagOpAlAchAri (RAjAjI)
RAgam : rAgamAlikA

pallavi: (rAgam – Shiva ranjani)

kuRai ondRum illai maRaiMUrtthi kaNNA
kuRai ondRum illai kaNNA
kuRai ondRum illai GOvindhA

anupallavi: (rAgam – Shiva ranjani)

kaNNukku theriyAmal niRkindRAy kaNNA
kaNNukku theriyAmal nindRAlum enakku
kuRai ondRum illai maRaiMUrtthi kaNNA

charanam 1: (rAgam – Shiva ranjani)

vEndiyathai thandhida VaEnkaTEsan endRirukka
vEndiyathu vaErillai maRaiMUrtthi kaNNA
maNivaNNA malaiyappA GOvindhA GOvindhA

charanam 2:(rAgam – kApi)

thiraiyin pin nirkindRAy kaNNA – unnai
maRai Othum gNAniyar mattumae kANbAr
endRAlum kuRai ondRum enakkillai kaNNA

kundRin mael kallAgi niRkindra varadhA
kuRai onRum illai maRaiMUrtthi kaNNA
maNivaNNA malaiyappA GOvindhA GOvindhA

charanam 3: (rAgam – sindhu bhairavI)

kalinALukkirangi kallilae iRangi
nilaiyAga KOvilil niRkindRAy KaEsavA

yArum marukkAtha malaiyappA – un mArbil
yaEthum thara niRkum karuNai kadal annai
endRum irunthida yaEthu kuRai enakku
ondRum kuRai illai maRaiMUrtthi kaNNA
maNivaNNA malaiyappA GOvindhA GOvindhA

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

gOvindha gOvindha gOkula nandhana

“gOvindha gOvindha gOkula nandhana”

krishna bhajan

Lyrics

gOvindha gOvindha gOkula nandhana
gOvindha gOvindha nAma harae
kOtijanmAndhira pAvangal thErthida
kOvil kondAi gOpAla harae

pAvingalum undhan nAmam uraithida
parama padham tharum nAma harae
jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya
jaya jaya gOpAla harae

dheena charanyane mudhalayai kondrandha
yaanaiyin uyir thanai kAthavane
jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya
jaya jaya gOpAla harae

jaya jaya gOvindha harae
jaya jaya gOpAla harae

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.