Karnatik for Kids

For kids to enjoy and appreciate Karnatic music : a South-Indian Art Music Form

bhAgyAdha Lakshmi bArammA

“bhAgyAdha Lakshmi bArammA”

Diwali Special Song

Lyrics

Composer: PurandaradAsar
RAgam : madhyamAvati

pallavi:

bhAgyada LakshmI bArammA nammammA nI sau
bhAgyada LakshmI bArammA
hejjaya mele hejjeyanikkuta gejje kAlgaLa dhvaniya madutha
sajjana sAdhu pUjeya vELege majjigeyoLagina beNNeyante
(bhAgyada)

charanam 1:

kanaka vrushtiya kareyuta bAre mana kAmanaya siddhiya tOrE
dinakara kOTi tEjadi hoLeva janakarAyana kumAri bega
(bhAgyada)

charanam 2:

attittagalade bhaktara maneyali nitya mahOtsava nitya sumangaLa
satyava tOruva sAdhu sajjanara cittadi hoLevA puttaLi bombe
(bhAgyada)

charanam 3:

sankhye illAda bhAgyava koTTu kankaNa kaiya tiruvuta bAre
kunkumAnkite pankaja lOcane venkaTaramaNana binkada rANI
(bhAgyada)

charanam 4:

sakkare tuppada kAluve harisi shukravAradha pUjaya vELage
akkareyuLLa aLagiri rangana cokka purandara viThalana rANI
(bhAgyada)

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

MahishAsura mardhinI

“MahishAsura mardhinI”

Navaratri Special Song

Lyrics

RAgam : mOhanam

TAlam : Ekam

pallavi:

mahishAsura mardhinI bhuvana mana mOhini
tribhuvana paripAlinI trishUla dhArinI

charanam 1:

chanku chakra gadhA padma sakalAyudha dhArinI
Sarva shakti bhakti mukti bala pradAyini
jaya jaya jaya jaganmAthe tripUra sundarI
kAnchi madurA kAshi visvEswari

charanam 2:

sathya dharma karma shEela jagadhA dAyinI
mruthyunjaya manO vallabhae bhavAnI
madhura madhura nAma rUpa OmkAra rUpinI
mahA thAyae mahA mAyae jaganmOhinI

charanam 3:

shArada dAsi hrudaya ratna pItha nivAsinI
shoka mOha janana marana bhaya nivAriNI
nishkaLanka nitya trupta nitya kalyANI
GnAna jyOti divya jyOti paramjyOti rUpiNI

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

kuRai ondRum illai

“kuRai ondRum illai”

MS Amma Centenary Special Song

Lyrics

Composer: C. RAjagOpAlAchAri (RAjAjI)
RAgam : rAgamAlikA

pallavi: (rAgam – Shiva ranjani)

kuRai ondRum illai maRaiMUrtthi kaNNA
kuRai ondRum illai kaNNA
kuRai ondRum illai GOvindhA

anupallavi: (rAgam – Shiva ranjani)

kaNNukku theriyAmal niRkindRAy kaNNA
kaNNukku theriyAmal nindRAlum enakku
kuRai ondRum illai maRaiMUrtthi kaNNA

charanam 1: (rAgam – Shiva ranjani)

vEndiyathai thandhida VaEnkaTEsan endRirukka
vEndiyathu vaErillai maRaiMUrtthi kaNNA
maNivaNNA malaiyappA GOvindhA GOvindhA

charanam 2:(rAgam – kApi)

thiraiyin pin nirkindRAy kaNNA – unnai
maRai Othum gNAniyar mattumae kANbAr
endRAlum kuRai ondRum enakkillai kaNNA

kundRin mael kallAgi niRkindra varadhA
kuRai onRum illai maRaiMUrtthi kaNNA
maNivaNNA malaiyappA GOvindhA GOvindhA

charanam 3: (rAgam – sindhu bhairavI)

kalinALukkirangi kallilae iRangi
nilaiyAga KOvilil niRkindRAy KaEsavA

yArum marukkAtha malaiyappA – un mArbil
yaEthum thara niRkum karuNai kadal annai
endRum irunthida yaEthu kuRai enakku
ondRum kuRai illai maRaiMUrtthi kaNNA
maNivaNNA malaiyappA GOvindhA GOvindhA

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

mAvaeli nAdu

“mAvaeli nAdu”

Malayalam Onam Song

Lyrics

pallavi:

MAvaeli nAdu vANidum kAlam
manushyar ellarum onnu polae
AmOdhatthodae vasikkum kAlam
ApatthangArkum-ottilla thAnum

charanam 1:

AdhikaL vyAdhikaL onnumillA
BAlamaranangaL kaelkkAnillA
dushtarae kankondu kAnNmanillA
nallavarallathae illa pAril… illa pAril

charanam 2:

kaLLavumillA chathIyumillA
eLLOlamillA polivachanam…
veLLikolAdikaL nAzhikaLum
ellAm kanakkinu thulyamAyI… thulyamAyI

charanam 3:

kaLLapparayum cherunAzhiyum
kaLLatharangaL mattonnumillA
kaLLavumillA chathIyumillA
eLLOLamillA polivachanam… polivachanam

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

Kannan yengal KannanAm

“Kannan yengal KannanAm”

Krishna/Kannan Song

Lyrics

pallavi:

Kannan yengal KannanAm kArmaega vannanAm
Vennai yunda KannanAm mannai thindra mAyanAm

charanam 1:

KuzhalinAle mAdugal kUda cheidha kannanAm
kUttamAga gopiyar kUda Adum KannanAm

charanam 2:

Mazhaikku nalla kudaiyena malai pidittha KannanAm
Nacchu pAmbu mEdhilae nadanam Adum KannanAm

charanam 3:

Arjunarkku gEthayai aruli cheidha KannanAm
Nallavarku aruluvAn nAngal pOtrum KannanAm

charanam 4:

Kodumai mikka Kamsanai kondru vendra KannanAm
Thoodhu sendru PAndavar thuyaram thErtha KannanAm

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

jayathi jayathi bhAratha mAtha

“jayathi jayathi bhAratha mAtha”

Independence Day Special – Patriotic Song

Lyrics

pallavi:

jayathi jayathi bhAratha mAthA budha gItA

anupallavi:

nikhilamathA vananirathA nathajana suhithA jayathi

charaNam 1:

sakala jIva samathA sAdhu sAdhu vidhithA
akhila lOka prithitA paramAnandha samudhithA (jayathi)

charaNam 2:

agaNitha guNa shIlA athi dhayAla bAlA
prakaTitha shubha jAlA pathitha prANa lOlA (jayathi)

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

rAmA kOdhanda rAma

“rAmA kOdhanda rAma”

divyanAma krithI

Lyrics

pallavi:

rAmA kOdhandarAmA rAmA kalyANarAmA
rAmA sAkaetharAmA rAmA pattAbhirAmA

charanam 1:

rAmA sIthApati rAmA nIvE gathi
rAmA nIku mrokkiti rAmA nIkE jikkithi (rAmA kOdhanda rAmA..)

charanam 2:

rAmA nIkkevaru jOdu rAmA krIgaNta jUdu
rAmA naenu nIvAdu rAmA nAthO mAtlADu (rAmA kOdhanda rAmA..)

charanam 3:

rAmA virAja rAja rAmA mukhajita rAja
rAmA bhaktha samAja rakshita thyAgarAja (rAmA kOdhanda rAmA..)

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.

chitthirai mAdham

“chitthirai mAdham”

tamizh new year song

Lyrics

charanam 1:

chitthirai mAdham azhagiya madhuraiyil chitthirai thirunAlAm
vaigAsi mAdham thiruchendhUril visAga thirunAlAm
Ani mAdham thirumanjanamAm anEga kOyilgalil
Adi mAdham thirutthaniyile Adi kritthigayAm

charanam 2:

Avani mAdham vinAyagar chathurthi kozhakkattai thindridalAm
purattAsi mAdham saraswathi pUjai kalaimagal arul peruvOm
Ippasi mAdham dEpAvaliyAm pattAsu kolutthidalAm
kArthigai mAdham kArthigai dEpam thiruvannAmalayil

charanam 3:

mArgazhi mAdham chidhambaratthil thiruvAdhirai Agum
thai mAdhatthil pongal thirunal tamizhar thirunAlAm
mAsi mAdham kumbakOnatthil mAsi magam undu
panguni mAdham panguni utthiram pazhaniyil thirunAlAm

Note – In singing line by line, the line repeated has been sung in a gentle voice for kids to follow.